Opis

Nowa szkoła

Nowa szkoła daje nadzieję.

Nadzieję — nauczycielom, rodzicom i przede wszystkim uczniom (choć ci ostatni pewnie książki nie przeczytają) — na to, że szkołę można zmienić.

Na czym polega problem?

Szkoła znajduje się w kryzysie. Nauczyciele przez lata tracili należne im znaczenie i szacunek.
Zastanawiamy się, jak w tej sytuacji uczyć? W jaki sposób nauczyciel ma spełnić swoją rolę? Jak zbudować — na nowo — relacje w szkole?

Rozwiązanie

Możliwe, że jedynym rozwiązaniem jest porzucenie myśli o rewolucji w edukacji, o systemowych zmianach i reformach. Rozwiązaniem jest „praca u podstaw” nauczycieli, dzieci i rodziców. Wszyscy powinniśmy zakasać rękawy i zabrać się do zmiany polskiej szkoły. Od dzisiaj. Tak, jak zrobiła to autorka „Nowej szkoły” 

Książka

Jedna z liderek zmian w polskiej szkole — Anna Szulc, nauczycielka matematyki z liceum w Zduńskiej Woli napisała książkę, która pokazuje, jak krok po kroku zmienić swój warsztat pracy nauczyciela. W jaki sposób z nauczyciela pruskiego stać się nauczycielem empatycznym.

Autorka, zainspirowana Porozumieniem bez Przemocy, przez lata udoskonalała narzędzia oraz metody nauczania. W książce dzieli się z czytelnikami spostrzeżeniami na temat (nie)skuteczności tradycyjnego systemu oceniania, prac domowych, sprawdzianów i egzaminów, a także efektów stosowania metod aktywizujących, informacji zwrotnej, budowania dobrych relacji z uczniami i rodzicami oraz dbania o pozytywną atmosferę podczas lekcji.

Dla kogo?

Poradnik jest bardzo praktyczny i odnosi się wprost do „doświadczenia szkolnego” — dlatego największe korzyści z przeczytania go wyniosą nauczyciele. Jednak książka adresowana jest również do rodziców, zwłaszcza tych, którzy aktywnie troszczą się o szkołę swoich dzieci.

Z książki dowiesz się:

  • dlaczego warto, by ocena nie była powodem do krytyki, ale informacją zwrotną o postępach ucznia;
  • dlaczego warto zamienić czerwony długopis, który zaznacza błąd, na zielony, który podkreśla poprawne rozwiązania;
  • na czym polega system prac klasowych „co umiemy?”, do czego służy lapbook i w jaki sposób wspierają one uczniów w procesie nauki;
  • jak zorganizować pracę w grupach, by była maksymalnie efektywna;
  • dlaczego warto dostosować przebieg lekcji do możliwości biologicznych ucznia;
  • jak organizować spotkania trójstronne (uczeń–rodzic–nauczyciel) w duchu Porozumienia bez Przemocy;
  • jak reagować i mediować w sytuacjach konfliktów lub przemocy;
  • jak budować empatyczne relacje i przyjazną atmosferę. 

 

Anna Szulc — nauczycielka matematyki, wychowawczyni w Liceum w Zduńskiej Woli. Mediatorka społeczna, tutorka. Laureatka konkursu Nauczyciel Mediator w 2016 r. Pomysłodawczyni i organizatorka Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA => EMPATYCZNA POLSKA. W swojej pracy wykorzystuje metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz badania z dziedziny neurobiologii. Uczestniczka ruchu oddolnych działań „Szkoły w Drodze” mających na celu ulepszenie polskiej edukacji. Prywatnie żona, matka trójki.


 

 
 Czytałem książkę i znam autorkę. Obie petardy!
- Michał Dyrda
 

Recenzje specjalistów:

W książce Anny Szulc odnajdujemy wiele konkretnych pomysłów do wykorzystania przez nauczycieli, które poparte są własnym wieloletnim doświadczeniem oraz pogłębionym namysłem nad współczesną szkołą. (...) Autorka zachęca nauczycieli do zmiany sposobu pracy w klasie bez względu na istniejące ograniczenia systemowe oraz do rewidowania swojego sposobu wykonywania zawodu nauczyciela. W książce odnajdujemy wiele postulatów, by szkoła stanowiła miejsce, gdzie uczeń może rozwijać swoje indywidualne potrzeby i talenty zgodnie z własnymi możliwościami i potencjałem zamiast dopasowywać się do sztucznie tworzonych, zunifikowanych wymagań. - prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka

Autorka zbudowała tę książkę nie tylko z naukowych teorii, choć nie oznacza to braku oparcia w tym co nauka ma dziś do powiedzenia w sprawie edukacji, nie tylko z przeczuć teoretyków ale przede wszystkim z materii swoich własnych doświadczeń i własnego, zawodowego losu. Nie wskazuje potencjalnych rozwiązań i możliwych dróg, mówi o jednej z nich, konkretnej, własnej. Czytając „Nową szkołę” możemy prześledzić zarówno harmonogram jak i podłoże zmian i to z precyzją godną rasowego matematyka. To bardzo ważne, ponieważ nie tracąc wrażenia autentycznego zaangażowania i szczerości z jaką książka jest napisana, mamy w niej do dyspozycji konkrety, dokładne, jednoznacznie nazwane zbiory przyczyn i skutków, zastosowanych zmian i ich następstw. Szczególnie cenny jest sposób w jaki Autorka podkreśla znaczenie relacji w ogóle, a przede wszystkim relacje na osi uczeń-nauczyciel-rodzic. To na dziś moim zdaniem najistotniejszy warunek dalszych zmian. Zrozumienie tego faktu może być paradoksalnie największym wyzwaniem przed jakimi stoją ci wszyscy, który chcą zmieniać szkołę tak, żeby odpowiadała na realne potrzeby współczesnego życia. Polecam tym wszystkim „Nową szkołę” Anny Szulc jako przykład wcielonej zmiany. - dr Marek Kaczmarzyk

Książka Anny Szulc „Nowa szkoła. Zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy” to książka niezwykle szczera i odważna, która zachęca do krytycznego spojrzenia na to, co wielu z nas uważa za oczywiste i jedynie możliwe. Jednak autorka pokazuje, że dla tradycyjnego modelu edukacji jest alternatywa i – co dla wielu osób może być zaskakujące - można ją stosować w każdej szkole pozostając w zgodzie z obecnym prawem oświatowym. Adresatami „Nowej szkoły” są zarówno nauczyciele jak również rodzice. Wiele fragmentów pokazuje słabości obecnego modelu edukacji. A ten autorka „Nowej szkoły” zna od podszewki, bo w szkole jako nauczycielka matematyki pracuje już ponad 30 lat. - dr Marzena Żylińska


Spis treści:

Wstęp (7)

1.Moja droga transformacji (11)

Co dla mnie oznacza bycie nauczycielem? (12)
Jak powielałam wyuczone metody pracy nauczyciela? (12)
Jakie były powody poszukiwań, które doprowadziły do zmian mojego warsztatu pracy? (15)
Porozumienie bez Przemocy – nowy etap transformacji (20)
Neurobiologia w praktyce nauczyciela (25)
Jak dziś wygląda mój warsztat pracy? (27)

2. Edukacja – naturalna potrzeba człowieka (33)

Czym jest edukacja naturalna? (33)
Krótka historia edukacji naturalnej (34)
Skąd się wzięła instytucja szkoły? (39)
Rola szkoły i nauczycieli we współczesnym świecie (41)
Czy współczesna szkoła ma szansę wrócić na tory edukacji naturalnej? (45)

3. Zmiana w edukacji (47)

Dlaczego szkoła potrzebuje zmiany? (47)
Dlaczego tak trudno zmienić polską szkołę? (55)
Czy zmiana w polskiej szkole jest możliwa? (63)

4. Oceny w szkole (65)

Dlaczego ocenianie nie działa? (66)
Społeczne długoterminowe skutki ocen (72)
Jak przeformułować znaczenie oceny w szkole? (73)
Jak to wygląda w praktyce? (79)
Czy to działa? (86)

5. Uczenie się na lekcji i zadania domowe (91)

Lekcja miejscem nieefektywnej nauki (91)
Efektywne metody pracy na lekcji (96)
Zadania domowe (103)

6. Relacje uczeń–nauczyciel–rodzic (113)

Kontakt rodziców i nauczycieli (113)
Dobre relacje w sytuacji uczeń–nauczyciel–rodzic (118)

7. Trudne sytuacje w szkolnej codzienności (127)

Trudne sytuacje w grupie rówieśniczej (128)
Trudne sytuacje w relacji uczeń–nauczyciel (132)
Trudne sytuacje w relacji uczeń–nauczyciel–rodzic (134)
Trudności w obszarze łamania szkolnych zasad (135)
Dlaczego uczniowie są „niegrzeczni”? (136)
Dlaczego wiele metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami nie działa? (139)
Jak empatia i neurobiologia pomagają wspierać uczniów w trudnych momentach? (143)

8. Atmosfera w szkole (149)

Atmosfera w szkole zależy od nauczyciela (150)
Jak budować warunki sprzyjające uczeniu się i dobrym relacjom w szkole? (152)
Korzyści społeczne realizowania procesu nauki w dobrej atmosferze (163)

9. Zakończenie: nauczyciel przy tablicy (165)

Bibliografia (168) 

 

Polecamy: Jaka powinna być dobra szkoła? 


 

 

 Wydawnictwo Natuli Książki o emocjach dla dzieci Seria Rodzicielska

   


 

 Polecane 

[product category_id="383" limit="36" slider="true" onlyAvailable="true"]

[product category_id="628" limit="36" slider="true" onlyAvailable="true"]

Opinie o produkcie (5)

Opinie pochodzą tylko od zalogowanych klientów, ale nie weryfikujemy, czy kupili dany produkt. Wyświetlamy zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

Aby podzielić się swoją opinią musisz być zalogowany.

30 maja 2019

To książka, która powinna stać się naszym tzn nauczycieli drogowskazem, jest napisana na nasze warunki i.pokazuje jak dokonać zmian w naszych realiach;) gorąco polecam i z pełną odpowiedzialnością, zmiany się już zaczęły;)

8 lipca 2019

Szkoła oparta na współdziałaniu, dialogu, wzajemnym poszanowaniu, w której ocena jest efektem współpracy ucznia i nauczyciela, a uczniowie nie zdobywają ocen, ale wiedzę. Szkoła, która przygotowuje ludzi myślących, odpowiedzialnych, rozwija umiejętności społeczne uczniów. O takiej szkole pisze Anna Szulc i właśnie takiej szkoły opartej na ww. fundamentach dziś nam potrzeba. Zainspirowani książką twórzmy środowiska szkolne sprzyjające skutecznemu i radosnemu uczeniu się dzieci i młodzieży. dr Adriana Kloskowska nauczyciel, pedagog specjalny, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, coach, pasjonatka ludzkiego mózgu, mama nastolatki, kobieta w ciągłej zmianie

14 stycznia 2020

Książka „Nowa szkoła” została napisana przez doświadczoną nauczycielkę- Annę Szulc, która dzięki swojej empatycznej postawie wobec młodzieży oraz rodziców odeszła od typowego nauczania pruskiego. Jej świeże spojrzenie na polską szkołę ważne jest szczególnie dzisiaj, gdy współczesny świat zapomina o drugim człowieku oraz o relacjach, jakie powinny tworzyć nową wizję szkoły. Jestem nauczycielem, któremu zależy na tym, by miarą sukcesu ucznia był jego każdy (nawet ten najmniejszy) postęp w nauce. Staram się nie skupiać na ocenach, choć przyznaję, nie jest to łatwe. Książka Anny Szulc „Nowa szkoła. Zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy” to niewątpliwie skarbnica wskazówek, m. in: w jaki sposób zmieniać polską szkołę, jak efektywnie wykorzystać czas lekcji, które z metod aktywizujących warto stosować na zajęciach. Autorka poświęca w swej książce dużo miejsca na kwestię relacji i to nie tylko tej, uczeń- nauczyciel, ale również uczeń- nauczyciel- rodzic. Myślę, że jest to niezwykle ważny aspekt na KAŻDYM etapie edukacji. Wzajemny szacunek, empatia i chęć niesienia pomocy innym to wartości, bez których nauczyciel XXI wieku nie będzie miał możliwości dokonania realnych zmian. Z całego serca polecam!

4 marca 2020

Ta ksiązka to mocny głos w debacie o polską szkołę i edukację. Pokazuje, że można inaczej, lepiej, w dialogu z uczniem i rodzicem. Bo to szkoła jest dla ucznia, a nie uczeń dla szkoły. Bardzo polecam!

12 lutego 2023

Książka, która wyczerpująco opisuje drogę autorki do zmian w nauczaniu w swoim warsztacie pracy. Bardzo dobrze się ją czyta. Skłania do refleksji. Polecam!

Nowa szkoła

Książka dla nauczycieli i rodziców, która z pewnością przyczyni się do zmiany polskiej szkoły.

„Nowa Szkoła” pokazuje, jak wiele w systemie edukacji zależy od nauczycieli i rodziców. Ta książka może stać się inspiracją do zmian, na które czekają nasze dzieci!

Książka wydana przez Natuli – dzieci są ważne

Autor: Anna Szulc

Oprawa: Miękka

Liczba stron: 184

Rekomendowane dla opiekunów i nauczycieli dzieci w wieku:

Cena: 39,00 zł 39.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
ilość szt.
Niedostępna wersja e-book virtualo.pl
Przeczytaj fragment pobierz PDF
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium