13-pierwotnych-matek-klanowych.jpg.png
  • promocja

Opis

13 Pierwotnych Matek Klanowych

13 Pierwotnych Matek Klanowych to książka lecząca duszę, gdyż słowa, które czytamy, i obrazy, które one w nas wywołują, docierają prosto w głąb naszej istoty, karmiąc duszę spragnioną poezji, piękna, kreatywności, miłości i świętości siebie i świata, który nas otacza i przenika.

Nowe, odświeżone wydanie kultowej książki Jamie Sams, w przekładzie Marii Eli Ziemkiewicz.

Tym razem w twardej, solidnej oprawie, z większym fontem, o który prosiło wiele czytelniczek, oraz tasiemką-zakładką.

W obecnych czasach przemian na Ziemi istnieje wielka potrzeba sięgnięcia do korzeni, do mądrości przodków, do czegoś stabilnego.

Jamie Sams pobierała nauki u Starszyzny różnych Narodów Rdzennych mieszkańców Ameryki. Swoje wieloletnie doświadczenie przekazała w formie książki, która może stać się towarzyszką życia, przewodniczką uzdrowienia i rozwoju osobistego. Wypełniona jest mądrością i naukami, które przez setki pokoleń przekazywane były w tradycji ustnej.

1. ROZMAWIAJĄCA Z KREWNYMI

Matka Natury
Strażniczka Rytmów Pogody i Pór Roku
Opiekunka Mowy Drzew, Kamieni i wszelkich Stworzeń
Nawiązująca Relacje
Strażniczka Potrzeb Ziemi
Matka Planetarnej Rodziny

UCZY NAS…

Jak rozumieć niewypowiadalne słowami Języki Natury
Jak z szacunkiem wkraczać do Świętej Przestrzeni innych i jak tworzyć pokrewieństwo z wszystkimi formami życia
Jak szanować cykle, rytmy, zmiany pogody i pór roku
Jak stapiać się z siłą życiową i rytmami we wszystkich wymiarach, ucząc się prawdy każdego z nich
Jak UCZYĆ SIĘ PRAWDY

2. STRAŻNICZKA MĄDROŚCI

Obrończyni Świętych Tradycji
Opiekunka Bibliotek Kamieni i Dziejów Ziemi
Strażniczka Pamiętania i Twórczych Wspomnień
Matka Przyjaźni, Planetarnej Jedności i Wzajemnego Zrozumienia

UCZY NAS…

 Umiejętności Rozwoju własnego Ja
Jak uzyskać dostęp do Planetarnej Pamięci, osobistych wspomnień oraz pradawnej mądrości i wiedzy
Jak rozumieć mądrość niesioną przez każdą formę życia oraz misję każdej z nich
Jak być przyjaciółką/przyjacielem i odnawiać przyjaźń, szanując punkt widzenia wszystkich form życia
Jak SZANOWAĆ PRAWDĘ

3. WAŻĄCA PRAWDĘ

Opiekunka Równości i Strażniczka Sprawiedliwości
Sprawiedliwa Sędzia Boskich Praw i Niszczycielka Oszustwa
Matka Prawdy i Opiekunka Pokrzywdzonych
Matka Samookreślenia i Odpowiedzialności

UCZY NAS…

Jak odnaleźć swój talent świadomego reagowania i jak być samookreśloną
Jak, stosując Boskie Prawo, karmić to, co pozytywne, a nie to, co negatywne
Jak sprawiedliwie stosować równouprawnienie, będąc odpowiedzialną za swoje czyny i słowa
Jak posługiwać się osobistą uczciwością, zasadami etycznymi i wartościami, aby znaleźć uzdrawiające rozwiązania
Jak PRZYJMOWAĆ PRAWDĘ

4. WIDZĄCA DALEKO

Jasnowidząca, Prorokini, Jasnośniąca, Wieszczka
Strażniczka Złotych Wierzei i Szczeliny we Wszechświecie
Matka Wizji, Marzeń, Snów i Wrażeń Metapsychicznych
Opiekunka Czasu Śnienia i Strażniczka Wewnętrznego Potencjału

UCZY NAS…

Jak rozumieć swoje wizje, sny, przeczucia i wrażenia
Jak wchodzić do Czasu Śnienia, podróżować do innych królestw oraz przechodzić przez Szczelinę we Wszechświecie
Jak właściwie używać swoich metapsychicznych zdolności i darów prorokowania dla dobra ludzkości
Jak posługiwać się psychiczną samoobroną, korzystać z duchowych granic i jak szanować te granice u innych
Jak korzystać ze swojego wewnętrznego potencjału, aby stać się uzdrowioną uzdrowicielką
Jak WIDZIEĆ PRAWDĘ

5. KOBIETA SŁUCHAJĄCA

Matka Tiyoweh, Bezruchu, Ciszy i Wewnętrznego Wiedzenia
Opiekunka Wnikliwości i Strażniczka Wglądu
Interpretatorka wiadomości ze Świata Duchowego
Adwokatka i Doradczyni, Opiekunka Słuchania

UCZY NAS…

Jak wkraczać w Ciszę i słyszeć wewnątrz spokojny, cichy głos swojego serca
Jak odnaleźć i rozumieć Wewnętrzne Wiedzenie pojawiające się w Duchowej Esencji
Jak słuchać opinii i dostrzegać punkty widzenia innych oraz słyszeć głosy Przodków
Jak rozumieć niewypowiedziane myśli oraz język ciała – słuchając sercem
Jak SŁYSZEĆ PRAWDĘ

6. BAJARKA

Strażniczka Opowieści Uzdrawiającej Mocy
Opiekunka Humoru oraz Uzdrawiającej Mocy Świętego Błazna
Nauczycielka, która uczy bez wskazywania palcem
Dbająca o wyrażanie Osobistego Doświadczenia i Osobistej Prawdy

UCZY NAS…

Jak uczyć, opowiadając historie niosące nauki
Jak równoważyć to, co święte i poważne z tym, co powszednie i niepoważne, twórczo posługując się humorem
Jak mówić, wychodząc od własnego doświadczenia, bez upierania się przy swojej racji i bez osądzania
Jak być w życiu zarówno uczennicą, jak i nauczycielką, zachowując zdobytą mądrość
Jak MÓWIĆ PRAWDĘ

7. KOCHAJĄCA WSZYSTKIE ISTOTY

Matka Bezwarunkowej Miłości i Wszelkich Aktów Przyjemności
Opiekunka Seksualnej Mądrości i Poczucia Własnej Godności
Zmysłowa Kochanka, Matka-Karmicielka
Ciepła Kobieta, Strażniczka Potrzeb Rodziny

UCZY NAS…

Jak we wszystkich związkach za najważniejsze uważać szacunek, zaufanie i intymność
Jak kochać wszystkie aspekty swojego życia, życiowych lekcji, seksualności oraz bycia istotą fizyczną
Jak być kochającą kobietą, troskliwą matką, zmysłową kochanką i zaufaną przyjaciółką
Jak wybaczać sobie i innym, rozwijając akceptację i wystrzegając się krytykanctwa
Jak KOCHAĆ PRAWDĘ

8. TA KTÓRA UZDRAWIA

Intuicyjna Uzdrowicielka, Położna, Zielarka
Strażniczka Sztuk Uzdrawiania
Strażniczka Tajemnic Życia i Śmierci
Śpiewająca Pieśń Śmierci
Opiekunka Leczniczych Korzeni i Uzdrawiających Ziół
Służka Rodzaju Ludzkiego, Matka Intuicji,
Wszystkich Rytuałów Przejścia, Cykli Narodzin, Śmierci i Odrodzenia

UCZY NAS…

Jak ze szczęśliwym sercem służyć innym, posługując się zdolnością uzdrawiania
Jak rozumieć i szanować życiowe cykle narodzin, śmierci i odrodzenia
Jak wierzyć w cuda życia pojawiające się dzięki połączeniu z własną Esencją Duchową
Jak rozumieć Królestwo Roślin i poznać uzdrawiające właściwości wszystkich części roślin
Jak SŁUŻYĆ PRAWDZIE

9. KOBIETA ZACHODZĄCEGO SŁOŃCA

Opiekunka Przyszłych Celów i Marzeń o Przyszłości
Strażniczka Potrzeb Przyszłych Siedmiu Pokoleń
Matka właściwego użycia Woli, Woli Życia, Woli Przetrwania, Siły Woli
Opiekunka Zasobów Matki Ziemi i ich Obrończyni

UCZY NAS…

Jak chronić własne zasoby i korzystać z nich, niczego nie marnując
Jak, planując dzień dzisiejszy, przygotować się na przyszłość, stawiając cele i je realizując
Jak swoim życiem okazać troskę, współczucie i to, że można na nas polegać
Jak, kierując się intencjami, właściwie używać woli dla dobra przyszłych pokoleń
Jak ŻYĆ W PRAWDZIE

10. TKAJĄCA WĄTKI

Matka Twórczości, Muza, Artystka, Twórczyni
Przejawiająca Marzenia, Ta Która Przynosi Wizje
Strażniczka Siły Życiowej, ucząca kobiety,
jak dawać życie swoim marzeniom
Opiekunka Instynktu Przetrwania
Matka Twórczości i Zniszczenia

UCZY NAS…

Jak używać swojej pasji tworzenia i nadawać marzeniom namacalną formę
Jak czerpać siłę życiową, używając energii do budowania, zmiany lub pokazywania swoich potrzeb
Jak wyrażać swoje wizje i dawać im życie poprzez działanie i talenty artystyczne
Jak tworzyć nowe ze starego i jak niszczyć ograniczenia blokujące twórczość
Jak PRACOWAĆ Z PRAWDĄ

11. KROCZĄCA Z PODNIESIONĄ GŁOWĄ

Strażniczka Przewodnictwa i Opiekunka Nowych Ścieżek
Matka Piękna i Wdzięku
Opiekunka Nowatorstwa i Wytrwałości
Wzorzec Zdrowia, Fizycznej Sprawności,
Wytrzymałości i Kierowania się Pragnieniami Serca
Strażniczka Wszystkich Form Wewnętrznej Siły i Opiekunka Osobistej Nieskazitelności

UCZY NAS…

Jak odnosić sukces, pozostając ludzką i wrażliwą
Jak utrzymywać elastyczność i zdrowie ciała oraz umysłu poprzez aktywność i niedziałanie
Jak szukać nowych dróg rozwoju i uczenia się, stanowiących przykład dla innych
Jak rozwijać wewnętrzną siłę
Jak przyciągać i uwalniać
Jak KROCZYĆ W PRAWDZIE

12. DZIĘKI CZYNIĄCA

Matka Wszystkich Aktów Dziękczynienia i Opiekunka Obfitości
Strażniczka Ceremonii i Rytuału
Opiekunka Magii
Matka Zachęty i Strażniczka Uroczystości
Opiekunka Mądrości Sztuki Dawania i Otrzymywania

UCZY NAS…

Jak składać podziękowanie za obfitość, zanim ona do nas przyjdzie, stwarzając tym samym miejsce na jej przyjęcie
Jak z radością świętować każde zwycięstwo w życiu, zarówno osiągnięcia własne, jak i innych
Jak posługiwać się właściwym nastawieniem umysłu, by tworzyć magiczne zmiany w swoim Ja
Jak tworzyć obfitość poprzez dziękczynienie, dawanie i otrzymywanie
Jak być WDZIĘCZNĄ ZA PRAWDĘ

13. STAJĄCA SIĘ SWOJĄ WIZJĄ

Strażniczka Przemiany i Przeistoczenia
Opiekunka Wstępowania Ducha w Formę
Matka Alchemicznych Przemian i Rytuałów Przejścia prowadzących do Pełni
Strażniczka Osobistej Historii, Mitu i Stawania się

UCZY NAS…

Jak się stać własną wizją i własną pełnią
Jak uwalniać stare Ja i wejść do urzeczywistnionego marzenia
Jak uszanować proces, który przeprowadził nas przez zmiany i transformację
Jak celebrować Rytuał Przejścia prowadzący do Pełni i jak świętować Wizję, którą się stałyśmy
Jak BYĆ PRAWDĄ

W piękny, poetycki sposób Jamie Sams mówi o podstawowych prawdach dotyczących naszej ludzkiej natury. Posługuje się Opowieściami, aby nauczać i przekazywać wiedzę tak, jak robili to w dawnej Europie skaldowie, minstrele, bardowie i bardki, gawędziarki i bajarki, snując opowieści i śpiewając ballady czy pieśni o zwykłych ludziach, o bohaterach i wielkich czynach, o ludzkim losie i wartościach ludzkiego życia; pomagały i pomagali w ten sposób ludziom radzić sobie z codziennymi wyzwaniami i trudnymi doświadczeniami życiowymi tak, aby mogli zachować wiarę i pozostać istotami ludzkimi z otwartym sercem, wrażliwą, współczującą i radosną.

 

 Natuli Zdrowie Rozwój osobisty


Polecamy:

[product id="23066, 23194, 21844, 21805, 21844, 23201, 22401, 23178, 23186" slider="true"]
[product id="23725, 21805, 18271, 23194, 23270, 22672, 21836, 15975, 17067" slider="true"]

Polecamy dla młodzieży:

[product id="16253, 23258, 23231, 22135, 23403, 23394, 22199" slider="true"]

Koszty dostawy

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów, ale nie weryfikujemy, czy kupili dany produkt. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.

Aby podzielić się swoją opinią musisz być zalogowany.

13 Pierwotnych Matek Klanowych wyd. 2

 

Opowieści które uczą, jak odzyskać poczucie własnej wartości, uzdrowić wszelkie emocjonalne zranienia i jak szanować i kochać samą siebie czy samego siebie. Dowiadujemy się, że nie ma człowieka idealnego – wszyscy jesteśmy ludźmi i jako ludzie popełniamy błędy, które pomagają nam się rozwijać i stawać takimi, jakimi chcemy lub marzymy, by być. Nie ma też człowieka uniwersalnego, jednego wzorca.

 

Autor: Jamie Sams

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 320

Cena: 69,52 zł 79,00 zł 69.52
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
Najniższa cena z 30 dni przed tą promocją: 79,00 zł Jeżeli produkt jest sprzedawany krócej niż 30 dni, wyświetlana jest najniższa cena od momentu, kiedy produkt pojawił się w sprzedaży.
ilość szt.
Wysyłka w: 1-3 dni
30 dni na zwrot
Ocena: 0
Producent: CoJaNaTo
Niedostępna wersja e-book virtualo.pl
Przeczytaj fragment pobierz PDF

Inni oglądali także:

Wszystkie kolory miłości
Wszystkie kolory miłości
27,99 zł 24,63 zł
szt.
Polskie rymowanki, wyliczanki
Polskie rymowanki, wyliczanki
19,99 zł 17,59 zł
Dziadek do orzechów i Król Myszy
Dziadek do orzechów i Król Myszy
54,99 zł 48,39 zł
szt.
Ziemniak na rowerze
Ziemniak na rowerze
34,90 zł 30,71 zł
szt.
Paluszkowe zabawy CzuCzu dla dzieci 2+
Paluszkowe zabawy CzuCzu dla dzieci 2+
19,90 zł 18,50 zł
szt.
Droga
Droga
39,90 zł 35,11 zł
szt.
Bajka uspokajanka. Drogocenny kamyczek
Bajka uspokajanka. Drogocenny kamyczek
34,99 zł 30,79 zł
szt.
Montessori. Ćwiczenia trzylatka
Montessori. Ćwiczenia trzylatka
9,99 zł 8,79 zł
szt.
Angielski dla dzieci. Rymowanki. Eeny Meeny
Angielski dla dzieci. Rymowanki. Eeny Meeny
35,90 zł 31,59 zł
szt.
Rymowanki Wyliczanki Pomelody
Rymowanki Wyliczanki Pomelody
89,00 zł
szt.
Na wysokiej górze
Na wysokiej górze
40,00 zł 35,20 zł
szt.
Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców
Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców
55,00 zł 48,40 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium