Opis

Cesarskie cięcie i poród po cięciu cesarskim

Dzień pojawienia się dziecka jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu kobiety - niezależnie czy rodzi naturalnie, przez cesarskie cięcie, czy staje się mamą adopcyjną.

Oddajemy wam książkę zanurzoną w życiu i praktyce. Książkę - przewodnik, który odczarowuje, przybliża i łagodzi poród drogą cesarskiego cięcia oraz VBAC.  

Przeczytajcie i przygotujcie swoje ciało oraz umysł do tego pięknego wydarzenia.

Autorki - dwie doświadczone położne - wiedzą, o co najczęściej pytają rodzące kobiety, wiedzą czego potrzebują, wiedzą jak obniżyć poziom ich lęku, zwiększyć pewność siebie oraz pomóc stworzyć bezpieczne i komfortowe warunki przyjęcia nowego życia.

Książka gromadzi i porządkuje wieloletnie doświadczenie autorek w pracy z rodzącymi, mówi m.in:

  • dlaczego i kiedy wykonuje się cesarskie cięcie,
  • co przygotować do zabiegu i porodu,
  • jak przygotować samą siebie,
  • jak rozmawiać z personelem medycznym  i jakiego wsparcia oczekiwać,
  • jak krok po kroku przebiega poród przez CC,
  • co dzieje się z ciałem po porodzie, 
  • jak radzić sobie z emocjami,
  • jak CC wpływa na dziecko i matkę,
  • jak karmić dziecko po CC,
  • na czym polega VBAC, czyli poród naturalny po cesarskim cięciu.

W Polsce ponad 150 tysięcy kobiet rocznie rodzi przez planowe lub ratunkowe cięcie cesarskie. To dla nich stworzona jest ta książka - jej celem jest wsparcie i pomoc rodzącym. Osadzona w wiedzy i praktyce medycznej, jednak napisana prostym, zrozumiałym i uporządkowanym językiem.


Kim są autorki?

Autorkami “Cesarskiego cięcia” są dwie położne z wieloletnim doświadczeniem w pracy z ciężarnymi – Magdalena Hul oraz Katarzyna Osadnik. Członkinie Stowarzyszenia “Dobrze Urodzeni”, które od lat działa na rzecz szerzenia wiedzy z zakresu porodu i karmienia piersią. 

 

Magdalena Hul — położna i doula, członkini Stowarzyszenia Dobrze urodzeni i Stowarzyszenia Doula w Polsce. Towarzyszy kobietom na każdym etapie opieki okołoporodowej. Twórczyni i administratora strony oraz grupy wsparcia "Naturalnie po cesarce". Mama z doświadczeniem porodu przez cesarskie cięcie oraz VBAC. 
Katarzyna Osadnik — położna, certyfikowana doradczyni laktacyjna. Prezeska Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni. Administratorka grupy wsparcia "Naturalnie po cesarce". Zawodowo związana z kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu. Prywatnie mama 3 dzieci, które sprawiły, że temat cięcia cesarskiego oraz porodu naturalnego po CC stał się jej ścieżką w realizowaniu się jako położna.
 

Spis treści:

Przedmowa (11)
Wstęp (13)

1. Jak to było wcześniej? (17)

Cesarskie cięcie dawniej (18)
- Na ratunek dziecku (18)
- Na ratunek matce (20)
Cięcie cesarskie dziś (23)

2. Dlaczego cięć cesarskich jest coraz więcej? (25)

Przyczyny wzrastającego odsetka cięć cesarskich (27)
- Presja pośpiechu (27)
- Kaskada interwencji (27)
- Zbyt pochopne decyzje o cięciu cesarskim (32)
- Poczucie kontroli (33)
- Strach (34)
- Brak umiejętności położniczych (39)
- Brak zaufania do natury (40)
- Problemy związane z opieką okołoporodową (40)

3. Wskazania do cesarskiego cięcia (45)

Wskazania ze względu na stopień pilności wykonania (47)
- Wskazania planowe (elektywne) (48)
- Wskazania nieplanowe (ratunkowe) (51)
Wskazania ze względu na czas wystąpienia (55)
Wskazania położnicze i pozapołożnicze (55)
Wskazania bezwzględne i względne (56) The unnecesarean i sposoby zapobiegania niekoniecznym cięciom cesarskim (57)
- Brak postępu porodu, czyli przedłużający się poród (58)
- Zaburzenia tętna płodu (61)
- Nieprawidłowe położenie płodu (62)
- Ciąża bliźniacza (64)
- Szacowana makrosomia (duża masa płodu) (64)

4. Jak przygotować się do cięcia cesarskiego? (67)

Rodzinne cięcie cesarskie (68)
- Kwestie epidemiologiczne (69)
- Fotografia porodowa (70)
Łagodne narodziny (71)
Kontakt skóra do skóry (71)
- Jak może wyglądać kontakt skóra do skóry po cięciu cesarskim? (73)
- Vaginal seeding (74)
Karmienie piersią (75)
- Kształtowanie zdrowej flory jelitowej (76)
- Wsparcie wczesnej adaptacji i profilaktyka infekcji (76)
- Więcej niż pożywienie (76)
- Korzyści dla matki (77)
- Jak zwiększyć szanse na sukces laktacyjny po cięciu cesarskim? (77)
Przygotowanie do planowego cięcia cesarskiego (79)
- Spontaniczna akcja porodowa przed cesarskim cięciem (79)
Przygotowanie do nieplanowego cięcia cesarskiego (82)

5. Cięcie cesarskie krok po kroku (85)

Cięcie cesarskie planowe (elektywne) (86)
- Przyjęcie do szpitala (86)
- Dzień przed cięciem cesarskim (87)
- Dzień cięcia cesarskiego (89)
- Na sali operacyjnej (91)
- Cesarskie narodziny (93)
- Pierwsze godziny po cięciu cesarskim (98)
- Pobyt w szpitalu (102)
Cięcie cesarskie nieplanowe (ratunkowe) (103)

6. Połóg po cesarskim cięciu (105)

Czym jest połóg? (105)
Obkurczanie (zwijanie/inwolucja) mięśnia macicy (106)
Zmiany ogólnoustrojowe (108)
- Układ krążenia (108)
- Układ hormonalny (109)
- Układ mięśniowy i kostny (109)
Gojenie ran poporodowych (111)
- Rana miejsca łożyskowego (111)
- Rana pooperacyjna (111)
Rozpoczęcie laktacji (113)
- Laktacyjne wyzwania po cesarskim cięciu (113)
- Pozycje karmienia piersią po CC (115)
Ponowne podjęcie czynności przez jajniki (118)
Zawirowania emocjonalne w okresie połogu (120)
- Baby blues (121)
- Depresja poporodowa (121)

7. Troska o emocje po cięciu cesarskim (123)

Radość i satysfakcja (123)
Uczucie ulgi (124)
Trudne emocje (125)
- Poczucie straty (126)
- Trudności w budowaniu więzi z dzieckiem (128)
- Wyrzuty i uporczywie powracające wspomnienia (130)
Jak sobie radzić z trudnymi emocjami po cesarskim cięciu? (130)
- Przygotowanie do porodu (130)
- Pisanie listów do blizny (131)
- Cesarski język (134)
Jak rozmawiać z kobietami po (i o) cesarskim cięciu? (135)

8. Jak wspierać małego cesarza? (139)

Układ oddechowy (140)
- Odpępnienie (141)
- Na co możemy mieć wpływ? (142)
- Termoregulacja, poziom glukozy i metabolizm (143)
Układ odpornościowy (143)
- Dobroczynne bakterie (144)
Układ nerwowy (146)
Dobrostan i rozwój psychiczny noworodka (147)
Cięcie cesarskie – czy zawsze bezurazowe dla dziecka? (150)

9. Powikłania matczyne po cięciu cesarskim (153)

Krwotok (156)
Zakażenia (157)
- Zakażenia rany pooperacyjnej (157)
- Zakażenie błony śluzowej macicy (159)
- Zakażenie układu moczowego (ZUM) (160)
Uszkodzenie pęcherza moczowego, moczowodu lub jelit (160)
Przetoka dróg moczowych (162)
Niedrożność pooperacyjna jelit (162)
Krwiaki powłok brzucha lub powięzi (163)
Powikłania zakrzepowo-zatorowe (163)
Zator płynem owodniowym (165)
Powikłania związane ze znieczuleniem (166)
- Popunkcyjny ból głowy (166)
Zrosty w jamie brzusznej (168)
- Jak zapobiegać powstawaniu zrostów? (169)
Endometrioza w bliźnie (171)
Defekt blizny (172)
Skutki w obszarze uroginekologii (173)
Powikłania dotyczące kolejnych ciąż (175)
- Wtórna niepłodność (175)
- Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim (176)
- Łożysko przodujące (176)
- Łożysko przyrośnięte / wrośnięte / przerośnięte (177)
- Pęknięcie macicy w bliźnie po cięciu cesarskim (179)
- Konieczność usunięcia macicy (179)

10. Kolejna ciąża i poród po przebytym cięciu cesarskim (181)

Możliwe drogi porodu po cesarskim cięciu (181)
- Opinie ekspertów na temat TOLAC/VBAC (182)
Szanse na poród naturalny po cesarskim cięciu (VBAC) (184)
Ryzyko związane z porodem naturalnym po cesarskim cięciu (187)
- Ryzyko pęknięcia macicy (189)
Przeciwwskazania do podjęcia próby porodu naturalnego po cesarskim cięciu (198)

11. Fakty i mity na temat najczęstszych przeciwskazań do VBAC (201)

Szacowana makrosomia (202)
Krótki odstęp między porodami (203)
Poprzednie cięcie cesarskie z powodu braku postępu porodu (205)
Stan po dwóch lub więcej cięciach cesarskich (206)
Poród przedwczesny (207)
Ciąża po terminie porodu (208)
- Wywołanie porodu po 40 tygodniu ciąży (210)
Grubość blizny poniżej 2 mm (211)
Ciąża bliźniacza (213)
Procedury medyczne możliwe do zastosowania po cesarskim cięciu (214)
- Indukcja porodu (214)
- Znieczulenie zewnątrzoponowe (216)

12. VBAC – przebieg, przygotowanie, wyzwania (217)

Czego można się spodziewać podczas porodu naturalnego po cięciu cesarskim? (217)
- Ciągłe monitorowanie KTG (217)
- Tendencja do wolniejszego tempa porodu (218)
- Manualna kontrola blizny (218)
Jak się przygotować do porodu naturalnego po cesarskim cięciu? (219)
- Dieta i suplementacja (219)
- Wizyta u fizjoterapeuty uroginekologicznego lub / i osteopaty (219)
- Technika Bowena, masaż Shantala, joga (220)
- Przygotowanie psychiczne (220)
- Przygotowanie merytoryczne i organizacyjne (221)
Wyzwania VBAC (221)
- Przekonanie: raz cięcie cesarskie, zawsze cięcie cesarskie (222)
- Deficyt wiedzy o sposobach rozwiązania ciąży po cięciu cesarskim
(223)
- Brak zrozumienia i wsparcia w dążeniu do VBAC (224)
- Różnice pomiędzy ośrodkami położniczymi (225)
- Wybór miejsca porodu (226)
- Wybór lekarza prowadzącego ciążę (228)
- Pozorne wsparcie (229)
Kwalifikacja do VBAC (230)
Ultimate ChallengeCBAC, czyli jak dobrze przeżyć poród naturalny po cięciu cesarskim zakończony powtórnym cięciem (233)

Podziękowania


 

Czym jest Seria Rodzicielska?

To seria książek wydanych przez NATULI dzieci są ważne przeznaczonych dla rodziców i poświęconych konkretnym zagadnieniom rodzicielskim tj. poród, karmienie piersią, seksualność dzieci, komunikacja w rodzinie, rozwój, edukacja i wiele innych. Seria rodzicielska to projekt, który łączy najlepszych w Polsce ekspertów i autorów zajmujących się danym aspektem rodzicielstwa. Misją projektu jest stworzenie książek, którym rodzice mogą zaufać. Książek, które stanowią gwarancję, że przekazywana w nich wiedza jest aktualna, racjonalna i służy dobru dziecka.

 

 

 Wydawnictwo Natuli Książki o emocjach dla dzieci Seria Rodzicielska

   


 

 Polecane 

[product category_id="383" limit="36" slider="true" onlyAvailable="true"]

[product category_id="628" limit="36" slider="true" onlyAvailable="true"]

Koszty dostawy

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (5)

Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów, ale nie weryfikujemy, czy kupili dany produkt. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.

Aby podzielić się swoją opinią musisz być zalogowany.

3 sierpnia 2020

Pozycja obowiązkowa dla każdej kobiety w ciąży! Dzięki niej wiem czego się spodziewać, mniej się boję porodu, a także wiem jak wspierać swoje dziecko, jeśli przyjdzie na świat drogą cesarskiego cięcia. Ta książka to kawał mądrej literatury!

3 sierpnia 2020

Książka, ktora nie tylko otwiera oczy na to czym jest cesarskie cięcie i jak się do niego przygotować, ale też daje realne wsparcie i narzędzia. Bardzo polecam wszystkim mamom szykującym się do porodu. Bardzi mi pomogła. Dziękuję Natuli :)

3 sierpnia 2020

Książka jest pierwszym w Polsce kompendium wiedzy o cesarskim cięciu i porodach po cc - napisanym przez polskie położne (które same doświadczyły cc jako mamy, a także porodu naturalnego), jak również uwzględniającym aktualne polskie warunki i wytyczne. Porusza zagadnienie porodu cięciem cesarskim nie tylko pod kątem medycznym (wskazania, sposób porodu itd.), ale również psychicznym. Ponadto autorki mówią o laktacji po cc, możliwych powikłaniach i jak ich uniknąć lub zauważyć ich objawy, A także że jest możliwy poród naturalny po cesarskim cięciu - i jest on bardzo prawdopodobny! Dają wsparcie, niezależnie od wyboru drogi.

25 października 2022

Fantastyczna pozycja! Sama rodziłam przez cesarskie cięcie i gdy już wiedziałam, że mój poród będzie tak wyglądał pochłaniałam dosłownie tę pozycję by dowiedzieć się jak najwięcej (bo szykowałam się do porodu naturalnego). Dała mi dużo spokoju, bo wiedziałam jak poród może przebiegać, jakie mogą być ewentualne powikłania. Sporo jest także o emocjach w tym wyjątkowym stanie. I porusza kwestię VBAC- czyli porodu naturalnego po cesarskim cięciu, co może być bardzo interesujące dla wielu kobiet. Każda kobieta w ciąży przygotowując się do porodu powinna przeczytać, bo nigdy nie wiadomo czy cesarskie cięcie nie będzie konieczne. Moim zdaniem zawsze lepiej wiedzieć jak może taki poród wyglądać; pozwala to psychicznie się przygotować.

31 marca 2023

Większość kobiet czeka to choć raz w życiu. Mam na myśli poród. Nie zawsze jest możliwość rodzić siłami natury, więc w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia istnieje możliwość wykonania cesarskiego cięcia. Może być ono planowe (elektywne), pilne lub nagłe. Jedno jest pewne, wbrew osobom, które uważają inaczej, nie jest to łatwa sprawa. Często po tej operacji matki dłużej dochodzą do siebie, jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań, występu cięższa adaptacja dziecka, a do tego dochodzą psychologiczne aspekty, poczucie straty, wyrzuty sumienia, że nie urodziło się siłami natury, trudność z zaakceptowaniem zaistniałej sytuacji, zwłaszcza gdy do cesarskiego cięcia doszło nagle. Pragnę zaznaczyć, że nie ma znaczenia, w jaki sposób urodzimy, to nie jest konkurs ani wyścigi. Najważniejsze, by dziecko i matka były zdrowe. Za kilka miesięcy czeka mnie cesarskie cięcie. Jestem osobą, która lubi być przygotowana na każdą ewentualność i chcę wiedzieć, czego mogę się spodziewać. Niby jakiś ogólny zarys sytuacji od dawna miałam w głowie, ale dopiero po przeczytaniu książki „Cesarskie cięcie i poród po cesarskim cięciu”, czuję się w pełni przygotowana do tej operacji. Z pozycji tej dowiecie się, jak ten temat wyglądał w przeszłości, dlaczego CC jest coraz więcej, jakie są wskazania, jak się przygotować, jak przebiega poród i połóg, jak zatroszczyć się o psychikę mamy, a także o noworodka, jakie mogą być komplikacje i co robić, kiedy wystąpią. Jest w niej równie kilka rozdziałów poświęconych kolejnej ciąży po CC oraz informacje na temat VBAC, czyli poród siłami natury, po wcześniejszym cesarskim cięciu. Podoba mi się sposób, w jaki została wydana ta książka. Jest tu dużo podpunktów, rysunków, tabelek, wyszczególnień. Przekazane informacje są praktyczne i przekazane w przejrzystej formie. Nie jest to typowa podręcznikowy wzór, w którym można znaleźć morze tekstu. Tutaj informacje są podane w sposób krótki i konkretny. Łatwo odnaleźć interesujący nas fragment. Do tego twarda oprawa i minimalistyczny wygląd okładki przyciągają wzrok. Cieszę się, że tego typu książki są wydawane. Na pewno kobieta, którą czeka cesarskie cięcie, poczuje się po jej lekturze bardziej zaopiekowana i będzie znała swoje prawa. Pragnę zaznaczyć również, że książkę powinny przeczytać także kobiety, które szykują się na rozwiązanie siłami natury, gdyż nigdy nie wiadomo, jak potoczy się poród.

Cesarskie cięcie i poród po cięciu cesarskim

Z tą książką przygotujesz się do porodu przez cesarskie cięcie. Krok po kroku, praktycznie, prosto z życia i doświadczenia. 

Książka wydana przez Natuli – dzieci są ważne

Autorki: Magdalena Hul, Katarzyna Osadnik

Oprawa: Twarda

Liczba stron: 233

 

Cena: 50,00 zł 50.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
ilość szt.
Wysyłka w: 48 godzin
30 dni na zwrot
Ocena: 5
Niedostępna wersja e-book virtualo.pl
Przeczytaj fragment pobierz PDF

Inni oglądali także:

Karmienie piersią
Karmienie piersią
50,00 zł
szt.
Rodzeństwo bez rywalizacji
Rodzeństwo bez rywalizacji
34,90 zł 30,71 zł
szt.
Witaj, maluszku!
Witaj, maluszku!
24,90 zł 21,91 zł
szt.
Jak zrozumieć małe dziecko
Jak zrozumieć małe dziecko
50,00 zł
szt.
 Radykalna szczerość
Radykalna szczerość
59,00 zł
szt.
Jak nie bać się o swoje dziecko i go nie ograniczać
Jak nie bać się o swoje dziecko i go nie ograniczać
42,90 zł 37,75 zł
szt.
Siostrzyczka
Siostrzyczka
29,90 zł 26,31 zł
szt.
Wild child, czyli naturalny rozwój dziecka
Wild child, czyli naturalny rozwój dziecka
59,00 zł
szt.
Mamo nie krzycz
Mamo nie krzycz
37,00 zł 32,56 zł
szt.
Jak nie krzyczeć na swoje dziecko
Jak nie krzyczeć na swoje dziecko
34,90 zł 30,71 zł
szt.
Kocham was równie mocno, maluszki!
Kocham was równie mocno, maluszki!
39,99 zł 35,19 zł
szt.
Siostrzyczka
Siostrzyczka
24,90 zł 21,91 zł
szt.
Noszenie dzieci BR
Noszenie dzieci BR
34,00 zł 23,80 zł
szt.
Uwaga! Złość
Uwaga! Złość
50,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium